Open Site Navigation

PELLICULOT

Plays it again.

PELLICULOT

Wie zijn we?

Pelliculot wil de cinefiele filmcultuur in het Brugse Ommeland aanwakkeren en een ruim publiek aanspreken, uitdagen en met de filmwereld verbinden door samenwerkingen aan te gaan met culturele en sociale spelers in de stad en daarbuiten. Pelliculot organiseert een regelmatige programmatie in Cinema Lumière en extra vertoningen op andere locaties en met andere partners.

Pelliculot wil een kwaliteitskeurmerk zijn voor filmvertoningen buiten circuit. Een keurmerk omdat we naast eigen filmvertoningen ook de filmselectie voor ander organisatoren willen ondersteunen. Pelliculot wil een garantie zijn dat de filmselectie vakkundig is gebeurd en op termijn mee cachet geven aan evenementen van andere organisatoren.


Vertoningen bij Pelliculot kunnen georganiseerd worden in regelmatige en thematische cycli die de bezoeker uitnodigen een avontuurlijke ontdekkingstocht te maken en pareltjes van de filmische kunst te (her)ontdekken. Steeds met een eenmalig karakter, omkaderend of educatief. Alvast bij de eigen vertoningen is de opzet om telkens een kwaliteitsvolle inleider te voorzien die vanuit de persoonlijke ervaring met en liefde voor de specifieke film enkele kijksleutels aanreikt aan het publiek.

Met de steun van